جامانده

نویسنده در این سطور مجالی پیدا کرده تا کمی با خودش خلوت کند
فقط آنکه چرا خلوتش را در این وبگاه آشکار ساخته
شاید آن باشد که:
تو بگویی گیرش کجاست و از چه جامانده؟

طبقه بندی موضوعی

جامانده

بازهم جاماندم و این قافله ازما گذشت ... مانده خواری در کف پا و گرفتارم هنوز

دریافت رزومه

نام: حسین ریوندی
متولد: 1367
تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع
پست الکترونیک: hoseinjan@iran.ir
rivandi85@gmail.com